מאבקה של אם למען בנה חושף את האפליה הממוסדת בלבנון

פעילים צועדים בדרישה לשחרר את פאטימה ב-7 לנובמבר, 2016. תמונה צולמה על ידי ווארד סולימאן

פעילים צועדים בדרישה לשחרר את פאטימה ב-7 לנובמבר, 2016. תמונה צולמה על ידי ווארד סולימאן ומפורסמת ברשותו.

כשהיא הגיעה הביתה עם האוטובוס של ביה״ס באותו יום, בעלה חיכה לה עם המשטרה כדי לעצור אותה.

לאחר שהיתה כלואה במשך שבוע, פאטימה עלי האמזה עדיין מסרבת לוותר על משמורת על בנה לטובת בעלה, שכעת נשוי לאישה אחרת מבלי להתגרש מפאטימה. הוא קרא למשטרה, שמיד עצרה את פאטימה, מורה במקצועה, כשזו ״הפרה את החוק״ כשאמרה שהיא לא תוותר על משמורת על בנה.

ב – 5 לנובמבר, 2016, נשים וגברים צעדו יחד דרך ביירות בדרישה לשחרר את פאטימה.

רחל, שמלמדת בבית הספר שבו מלמדת פאטימה, אמרה לקולות גלובאליים שפאטימה חזרה מביה״ס כשמצאה את בעלה מחכה לה עם המשטרה בביתם:

When she got home by the school bus, that day, her husband was waiting with the police, to arrest her.

כשהיא הגיעה הביתה עם האוטובוס של ביה״ס באותו יום, בעלה חיכה לה עם המשטרה כדי לעצור אותה.

יומיים לאחר ההפגנה, פאטימה שוחחרה בערבות מבלי שנקבע לה תאריך למשפט. ארגון ההגנה על נשים לבנוניות (PLW) צילם את שחרורה, והעלה את הסרטון לפייסבוק, שם נצפה הסרטון יותר מ – 37,000 פעמים. בסרטון, פאטימה אומרת לקהל ״עכשיו התחלתי במהפיכה כנגד דיכוי נשים. המטרה שלי היא של כל הנשים.״

פאטימה ובנה עלי. תמונה על ידי ״ההגנה על נשים לבנוניות״ בפייסבוק

פאטימה ובנה עלי. תמונה על ידי ארגון ההגנה על נשים לבנוניות בפייסבוק.

המטרה של פאטימה היא להילחם לשינוי חוקי הסאטאוס האישי בלבנון. הארגון המנטר את זכויות האדם, Human Rights Watch, הסביר ב-2015:

Lebanon’s religion-based personal status laws discriminate against women across the religious spectrum and don’t guarantee their basic rights […] Lebanon has 15 separate personal status laws for its recognized religions but no civil code covering issues such as divorce, property rights, or care of children. These laws are administered by autonomous religious courts with little or no government oversight, and often issue rulings that violate women’s human rights.

חוקי הסטאטוס האישי בלבנון הינם מבוססי דת, ולכן מפלים כנגד נשים מכל הקשת הדתית ולא מבטיחים את הזכויות הבסיסיות שלהן[…] בלבנון 15 חוקים שונים של סטאטוס אישי עבור כל אחת מהדתות המוכרות, אך אין חוק אזרחי שמכסה נושאים כגון גירושין, זכויות רכוש, או טיפול בילדים. החוקים האלה מנוהלים על ידי בתי משפט דתיים אוטונומיים ללא פיקוח ממשלתי, ולעיתים קרובות יוצרים מצב של פסיקות המפירות את זכויות האדם של נשים.

המקרה של פאטימה הוא רק הדוגמה האחרונה להשפעת חוקים כאלה על אנשים מן השורה. בנה, עלי, הוא בן 4. היא הייתה ״אמורה״ לוותר על המשמורת עליו כשהיה בן שנתיים, אך היא סירבה וממשיכה לסרב לוותר עליו עד שיגיע לבגרות.

באלסאם היידר, אחד מעמיתיה של פאטימה בביה״ס שבו היא מלמדת, סיפר לקולות גלובאליים על סבלה במשך ארבע השנים האחרונות:

She was a mother and a father at the same time. She takes care of her son and provides all his needs, while his father does not pay a penny for him.

היא היתה גם אם וגם אב בו זמנית. היא מטפלת בבנה ומספקת את כל צרכיו, בעוד שאביו לא משלם אגורה בשבילו.

בתגובה, ארגון ההגנה על נשים לבנוניות ארגן מחאה שמשכה מאות מפגינים לבנונים שדורשים שינוי בחוק.

אחת המארגנות, נאדין ג׳וני, אמרה לקולות גלובאליים שהמחאה משכה יותר אנשים ממה שהן ציפו:

After four years of suffering and not being able to see my son, this is the first year that I'm able to scream and raise my voice. I had so much energy to let out all the pain inside me with a scream. For a second, I lifted my head to observe people's interaction with me, and I was surprised with the number of women crying painfully in front of my eyes.

אחרי ארבע שנים של סבל בלי יכולת לראות את בני, זוהי השנה הראשונה שבה אני יכולה לצעוק ולהרים את קולי. היתה לי כל כך הרבה אנרגיה לשחרר את כל הכאב שבתוכי בצעקה. לשניה אחת, הרמתי את ראשי ושמתי לב לאנשים שסביבי, והופתעתי מכמות הנשים שבוכות בכאב מול עיניי.

ג׳וני חזרה על אחת הססמאות שנשמעה בהפגנה, ״אנחנו לא נוותר!״, והוסיפה:

All the tears that we shed will turn into hope, in the eyes of my mother, siblings, everyone fighting for this cause, and especially my son, Karam

כל הדמעות שהזלנו תהפוכנה לתקווה, בעיני אימי, האחים שלי, כל מי שנלחם למען המטרה הזו, ובעיקר בני, קאראם.

פעילה פמיניסטית אחרת שמגנה על זכויות נשים במשך שנים, הסבירה מדוע היתה ההפגנה הזו ייחודית: 

I think that this protest was one of the most important protests when it comes to women's rights in Lebanon, since it has been organized and led by women from the Shiite sect, and since it was led by women who have been excluded from the activism scene in Lebanon.

אני חושבת שההפגנה הזו היתה אחת החשובות בנוגע לזכויות נשים בלבנון, מכיוון שהיא אורגנה והובלה על ידי נשים מהפלג השיעי, ומכיוון שהיא הובלה על ידי נשים שהודרו מזירת הפעילות בלבנון.

הפעילה הצעירה הוסיפה:

For the first time, we saw women and men talking about patriarchy in a way they have never did before. We heard women and men defending women's rights, and talking about how religion has stopped women from getting their rights.

בפעם הראשונה, ראינו נשים וגברים מדברים על פטריארכיה בדרך שלא ראינו לפני כן. שמענו נשים וגברים מגנים על זכויות נשים, ומדברים על איך הדת מונעת מנשים לקבל את זכויותיהן.

מקורות המקורבים לתיק סיפרו לקולות גלובאליים ביום רביעי, ה-16 לנובמבר, שהם צופים הסכמה סופית בין כל הצדדים:

Tomorrow, on Thursday the 17th of November, Fatima will be facing her husband at the court, and the judges have suggested a “conciliation.”

מחר, ביום חמישי ה-17 לנובמבר, פאטימה תעמוד פנים אל פנים מול בעלה בבית המשפט, והשופטים הציעו ״פשרה״

בנוסף נאמר לכתבינו שפאטימה מוכנה לוותר על זכויות כלכליות לאחר הגירושין, כדי להישאר במשמורת מלאה על בנה. המקור טען שמדובר בסחיטה, שכן הפשרה הזו פוטרת את הבעל מהאחריות הכלכלית שלו כלפי בנו.

מקור אחר, שגם העדיף להישאר בעילום שם, אמר לקולות גלובאליים שפאטימה ביקשה סכום קטן של מזונות, מכיוון שהיא נשאה בכל ההוצאות בשנים האחרונות. המקור הוסיף:

Why doesn't the father take care of his son?… Is it enough to cry on a TV show only and say that he misses him?

מדוע האב אינו דואג לבנו?… האם זה מספיק רק לבכות בתכנית טלוויזיה ולהגיד שהוא מתגעגע אליו?

בית המשפט לא פרסם פסיקה לגבי הוצאות בני הזוג מאז 2015. יתירה מכך, במשך השנים בית המשפט התעלם מבקשותיה של פאטימה.

This left her lost, not knowing whether she will get divorced or not. Just as her husband wanted her to be

״ההתעלמות השאירה אותה אבודה, לא יודעת אם היא תקבל גט או לא. בדיוק כפי שבעלה רצה שתהיה.

בזמן כתיבת שורות אלה, תאריך המשפט הראשון של פאטימה נקבע. לפי אחותה:

In the court session which was supposed to be for conciliation today, neither Fatima nor her husband attended. Only their lawyers were at the court. The session was postponed for next Thursday, and Fatima and her husband are expected to attend it to find a final solution. Today, however, the husband's lawyer proposed a solution to the dispute regarding the part related to the child only, while Fatima's lawyer (her sister Fadia Hamza) demanded that the conflict is fully resolved, including the part related to the father's responsibility in providing the mother and the child's financial expenses. The husband's lawyer demanded that the boy stays for three days with the father and 4 days with the mother, while the judge suggested the child stays for five days with the mother, and two days with the father. However, the mother sees that the boy would be lost if this solution was implemented, especially since he must go to school.

בבית המשפט שהיה אמור לקדם פשרה היום, לא פאטימה ולא בעלה נכחו. רק עורכי הדין שלהם היו בבית המשפט. המפגש נדחה ליום חמישי הבא, ופאטימה ובעלה אמורים לנכוח כדי למצוא פתרון. היום, לעומת זאת, עורך הדין של בעלה הציע פתרון למחלוקת בקשר לילד בלבד, בעוד שעורכת הדין של פאטימה (אחותה, פאדיה האמזה) דרשה שהסכסוך ייושב במלואו, כולל החלק שקשור לאחריות האב לספק לאם ולילד את הוצאותיהם. עורך הדין של הבעל דרש שהיל יישאר שלושה ימים עם האב וארבעה ימים עם האם, אך השופט הציע שהילד יישאר חמישה ימים עם האם ויומיים עם האב. אך האם רואה שהילד ייאבד אם הפתרון הזה ייושם, במיוחד משום שהוא צריך ללכת לבי״ס.

אנחנו עדיין לא יודעים כיצד המקרה הזה ייתפתח. האם אנחנו עדים ללידתה של תנועה חדשה למען זכויות נשים בלבנון?

פתח/י בשיחה

Authors, please התחברות »

הנחיות

  • כל התגובות טעונות אישור. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • אנא כבד/י את הזולת. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.