רואה את כל השפות למעלה? אנחנו מתרגמים סיפורים שפורסמו בקולות גלובאליים כדי שהתקשורת האזרחית העולמית תהיה זמינה לכולם

מתרגמים

Asaf Bartov2 רשומות
Gal Podjarny8 רשומות
Gal Yadlin2 רשומות
Gallia Hoz10 רשומות
Joey Ayoub1 רשומה
Sabina Boodovski1 רשומה
Tal Pavel10 רשומות