בלוגר מרוקני ובעל אינטרנט קפה, נשפטו

ביום שני, 14 בדצמבר, נשפטו הבלוגר המרוקני באשיר חאזם ובעל האינטרנט קפה עבדאללה בוחו, לארבעה חודשים ולשנה בהתאמה בבית המשפט ב-Goulmim.

חאזם נשפט בעוון “הפצת מידע שגוי הפוגע בדמותה של הממלכה בנושא זכויות אדם”, בעוד עמיתו נשפט בשל סיבות דומות ובנוסף גם בגין מתן במה לפעילויות הנוגדות את השלטון.

ארגון ‘עיתונאים ללא גבולות’ גינה את המשפטים והצהיר כי “באשיר חאזם ועבדאללה בוחו לא ביצעו כל מעשה בלתי חוקי. באשיר חאזם רק הציב הצהרה שפורסמה בדבר פשיטות המשטרה על במהלך הפגנות הסטודנטים ב-Tarjijt המצויה 200 ק”מ דרומית ל- Agadi.

עבדאללה בוחו מואשם כי שלח מידע ותמונות מארועים אלו.

במקום להשליך חפים מפשע אלו לבית הכלא, מוטב יהיה אם השלטונות יחקרו את ההפרות המבוצעות ע”י שרותי הבטחון המקומיים”.

פתח/י בשיחה

Authors, please התחברות »

הנחיות

  • כל התגובות טעונות אישור. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • אנא כבד/י את הזולת. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.