נחסם Fararu האתר האיראני

אתר החדשות האיראני הודיע Fararu ששלטונות המדינה פילטרו את האתר.

למנהלי האתר אין כל מידע אודות הסיבה או הסיבות לצעד זה.

posted by Hamid Tehrani on May 22, 2009

פתח/י בשיחה

Authors, please התחברות »

הנחיות

  • כל התגובות טעונות אישור. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • אנא כבד/י את הזולת. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.