22 May 2009

כתבות מתאריך 22 May 2009

נחסם Fararu האתר האיראני

GV Advocacy  22 May 2009

אתר החדשות האיראני הודיע Fararu ששלטונות המדינה פילטרו את האתר. למנהלי האתר אין כל מידע אודות הסיבה או הסיבות לצעד זה. posted by Hamid Tehrani on May 22, 2009